Samsung N220 aku 6600 mAh

Samsung N220 aku 6600 mAh